นายกฯ ลุยแก้ปัญหา PM2.5 ลุยเจรจาประเทศเพื่อนบ้าน

View icon 35
วันที่ 30 พ.ย. 2566 | 07.11 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - นายกรัฐมนตรี เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 พื้นที่ภาคเหนือ อย่างจริงจัง เตรียมลุยเจรจาประเทศเพื่อนบ้านลดการเผา

นายกฯ ลุยแก้ปัญหา PM2.5 ลุยเจรจาประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นการประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 โดยนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหา หลังรับฟังจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 11 จังหวัด พบว่ายังคงเป็นปัญหา ไฟป่า การเผาเศษวัสดุการเกษตร และปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมไปถึงปัญหาจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่มีการใช้รถยนต์แบบสันดาป จึงเป็นอีกเหตุผลที่เชิญชวนบริษัท TESLA  มาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อฝุ่นจากรถยนต์

ส่วนการเผาป่า และเผาเศษวัสดุการเกษตร รัฐบาลก็ให้ความสำคัญมาก และให้ความสำคัญกับอากาศสะอาดเป็นอันดับแรก รวมถึงต้องได้รับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงเมื่อซื้อ-ขายผลิตผลที่ต้องไม่ส่งผลกระทบกับอากาศด้วย

โชว์ภาพถ่ายฝีมือนายกฯ เศรษฐา
นายกรัฐมนตรี ยังรับชมการแสดง แสง สี เสียง ของเจดีย์หลวง ที่นำเทคโนโลยีสร้างปรากฏการณ์แสง Projection ต่อยอด แสงหลวง เติมเต็มความสูงขององค์พระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยอ้างอิงรูปทรงกับความสูงเดิม 80 เมตร จากการศึกษาหลักฐานตำนาน และข้อสันนิษฐานจากนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา ก่อนที่พระมหาเจดีย์หลวงพังทลายลงมาครึ่งองค์ และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่มีความสูง 40 เมตร ดังในปัจจุบัน โดยนายกฯ ได้ใช้มือถือของตัวเองถ่ายภาพแสง สี เจดีย์หลวงด้วย

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าขอพรอะไร กับหลวงพ่อสมปรารถนาในวิหารหลวง นายกรัฐมนตรีบอกขอให้บ้านเมืองสงบ และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง