คลัง เล็งยกเลิก Duty Free ขาเข้า กระตุ้น นทท.ซื้อของในประเทศ

View icon 45
วันที่ 30 พ.ย. 2566 | 13.54 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า พรุ่งนี้ ได้เรียกกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตเข้าหารือ ถึงการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายในประเทศ ในส่วนของกรมศุลกากรจะพิจารณาออกประกาศยกเลิกร้านค้าปลอดอากรขาเข้า หรือ Duty Free ทุกสนามบิน เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซื้อสินค้าจากร้านภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทย กล่าวว่า การยกเลิก Duty Free ขาเข้า ยังเป็นเพียงข้อเสนอ ที่ควรศึกษาให้รอบคอบ เพราะนักท่องเที่ยวอาจซื้อจากร้าน Duty Free ขาออก สนามบินต้นทางแทน และกระทบรายได้ผู้เช่าพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง