ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 3 วัน มูลหนี้กว่า 1,863 ล้านบาท

View icon 50
วันที่ 3 ธ.ค. 2566 | 23.02 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - สรุปยอดผู้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบรวม 3 วัน สูงกว่า 45,560 คน ส่วนใหญ่เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ คิดเป็นมูลหนี้สูงกว่า 1,863 ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานคร ยังคงมียอดผู้ลงทะเบียนสูงสุด รองลงมาคือจังหวัดสงขลา และ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำปัญหาหนี้ ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันบูรณาการหาแนวทางแก้ไข พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สำหรับผู้ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องถึง 29 กุมภาพันธ์ปีหน้า ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกรักษาเป็นความลับ