ปักหมุดของดีทั่วไทย : หมู่บ้านทอผ้าไหมไทยคอนสาร จ.ชัยภูมิ

View icon 74
วันที่ 7 ธ.ค. 2566 | 07.23 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - นับวันการทอผ้าไหมของชาวอีสานจะลดน้อยลง ไม่เยอะเหมือนในอดีต แต่สำหรับชาวบ้านดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ กลับช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดการทำผ้าไหม ที่สำคัญทำกันเกือบทั้งหมู่บ้าน จะเป็นอย่างไร ไปติดตามช่วง ปักหมุดของดีทั่วไทย กับคุณชนะชัย แก้วผาง

กว่าจะได้ผ้าไหมทอมือแต่ละผืน ไม่ง่ายเลย เพราะต้องผ่านหลายขั้นตอน อาศัยความปราณีตมาก ๆ เขาว่า ชาวบ้านดงบัง ในอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ แห่งนี้ มีความใจเย็น เพราะบ้านเกือบทุกหลัง ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจนกลายเป็นอาชีพหลัก ที่ผมบอกว่า กว่าจะเป็นผ้าไหมไม่ง่ายเลย เป็นยังไง ตามผมมาดูกัน

ชาวบ้านดงบัง จะฟักไข่ของหนอนไหม เลี้ยงด้วยใบหม่อน พอตัวหนอนโตขึ้นมาหน่อย ก็จะเลี้ยงด้วยใบหม่อนที่แก่ขึ้น พอตัวหนอนโตเต็มวัย ก็ย้ายที่อยู่จากกระด้ง มาใส่จ่อ

จากตัวหนอนเลี้ยงจนกลายเป็น ฟักไหม ก็เก็บออกจากจ่อ มาชักใยกลายเป็นเส้นไหม

จากนั้นชาวบ้านก็จะนำฟักไหมมาต้มน้ำ ชักใยกลายเป็นเส้นไหม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชาวบ้านดงบัง ได้สร้างลายผ้าไหม เป็นเอกลักษณ์ของไทยคอนสาร กลายเป็นหมู่บ้านผ้าไหมทอมือขึ้นชื่อ ที่ชาวบ้านทำทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกลายเป็นผืนผ้าไหม สืบต่อรุ่นสู่รุ่น