ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ของขวัญปีใหม่ให้แรงงาน

View icon 56
วันที่ 8 ธ.ค. 2566 | 11.33 น.
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน เริ่มขึ้นแล้ว โดยที่ประชุมจะมีการพิจารณาข้อเสนอขึ้นค่าแรง เฉลี่ย 3.26 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างขั้นต่ำ 

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง หรือ ไตรภาคี ที่กระทรวงแรงงาน บรรดากรรมการฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และส่วนราชการ ได้แก่ ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                            

ก่อนการประชุม นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่า คณะกรรมการวิชาการมีข้อเสนอให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ โดยเฉลี่ย 3.2 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง โดยที่ประชุมไตรภาคี ในวันนี้ จะพิจารณาการขึ้นค่าแรงจากอัตราเงินเฟ้อ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด ซึ่งต้องยอมรับว่า มีบางจังหวัดไม่ขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในปีนี้ เพราะยังตกลงกันไม่ได้

อย่างไรก็ตามในวันนี้ จะมีการเคาะค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศให้ได้ข้อสรุป และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ เพื่อให้ทันประกาศมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้แรงงาน

ขณะที่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า จะไม่เข้ามาแทรกแซงการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ พร้อมเปิดเผยว่า ล่าสุดมี 5 จังหวัด ที่ไม่ขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และ 1 ในนั้นเป็นจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเรื่องที่ตนยอมรับไม่ได้ และจะประกาศให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในทุกจังหวัดเหมือนเดิม มากน้อยแตกต่างกันตามสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดสมดุลและรักษาการจ้างงาน โดยเฉพาะในกลุ่ม SME ส่วนการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะถึง 400 บาทหรือไม่ เป็นเรื่องของคณะกรรมการไตรภาคี