เงินไร่ละ 1,000 บาท ตกค้าง 8 แสนราย เช็กขั้นตอนทำอย่างไร

เงินไร่ละ 1,000 บาท ตกค้าง 8 แสนราย เช็กขั้นตอนทำอย่างไร

View icon 5.8K
วันที่ 8 ธ.ค. 2566 | 11.18 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ยังโอนไม่สำเร็จ 8 แสนครัวเรือน ย้ำรีบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รอรับเงินรอบเก็บตก

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ซึ่ง ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2566/67 แล้วในการโอนเงินรอบที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงิน 54,336 ล้านบาท โดยสนับสนุนในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท

65729a2d4ae6c5.47503054.jpg

อย่างไรก็ตาม พบว่าเงินไร่ละ 1,000 บาท รอบแรกโอนสำเร็จไปแล้ว 3.8 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 44,430 ล้านบาท และยังมีกลุ่มตกหล่นอีกประมาณ 800,000 ครัวเรือน ที่ยังโอนไม่สำเร็จ ซึ่งทาง ธ.ก.ส. ได้ออกมาชี้แจงว่า เงินไร่ละ 1,000 บาทกลุ่มตกหล่นที่พบว่ายังไม่ได้รับเงิน โอนเงินไม่สำเร็จนั้น

เนื่องจากบัญชีที่เกษตรกรแจ้งไว้ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาทิ เกษตรกรบางท่านที่เคยได้รับสิทธิเสียชีวิตไปแล้ว ก็ต้องมีการเปลี่ยนชื่่อมาเป็นทายาทผู้รับผลประโยชน์แทน หรือกรณีบัญชี ธ.ก.ส. ถูกอายัด เพราะบางบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวมานานจึงถูกปิด แต่ตัวเจ้าของบัญชีเองไม่ทราบ ก็ทำให้ไม่สามารถรับสิทธิได้ ก็สามารถติดต่อที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา เพื่ออัปเดตบัญชีให้เป็นปัจจุบัน

โดย ธ.ก.ส. ฝากแจ้งข่าว เน้นย้ำเกษตรกรกลุ่มตกหล่น 800,000 ครัวเรือน ให้รีบปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรัฐบาลใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ จ่ายเงินเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับเกษตรกรรายเดิมที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว และใช้แปลงเดิม สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ผ่าน แอปพลิเคชัน Farmbook ทำได้ด้วยตัวเองผ่าน 6 ขั้นตอนดังนี้

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook ทั้งระบบ Android และ iOS
2.กดเลือกเมนูแจ้งปลูก
3.เลือกแปลงปลูก ที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
4.เลือกพืช ที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
5.กรอกข้อมูล ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
6.กดบันทึก
657299cfe2bb12.55574127.jpg

โดยเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและทำการโอนเงินภายใน 3 วันทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน 2567

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจในการรับเงินตามสิทธิ ธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรโปรดตรวจสอบข้อมูลในการรับสิทธิผ่าน https://chongkho.inbaac.com และตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีตรวจสอบเงินไร่ละ 1,000 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ ขั้นตอนดังนี้

1. คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
3. หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดบัญชี จำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

657299cd92d384.45665834.jpg

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์