ฝนฟ้าอากาศ 8 ธ.ค.66

View icon 87
วันที่ 8 ธ.ค. 2566 | 20.01 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ไทยตอนบนยังมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ ยังมีฝนฟ้าคะนองมากกว่าทุกภาค ไปติดตามกับ คุณกมลาสน์ ในฝนฟ้าอากาศ

เพราะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้ไทยตอนบน ยังมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส และมีฝน 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ตกได้ที่แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน ยอดดอยอากาศหนาวเย็น ต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้าเช่นกัน อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส และมีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนอง 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนมากจะตกที่นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อ่าวไทย คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ทะเลอันดามัน คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง