สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน "วันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566"

View icon 172
วันที่ 8 ธ.ค. 2566 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 17.24 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนลุมพินี ทรงเปิดงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด "รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ "Red Cross Fair Century Of Charity" โอกาสนี้ พระราชทานเกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการประกวดร้านงานกาชาด 100 ปี, ผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี, ผู้สนับสนุนการจัดงาน พร้อมทั้งหน่วยงานที่ร่วมออกร้านกาชาดและผู้มีจิตศรัทธา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สมทบงานวันกาชาด 100 ปี ประจำปี 2566 และทอดพระเนตรการแสดงแหล่เพลงงานวันกาชาด 100 ปี ประกอบศิลปะการวาดเม็ดทราย และกระบวนแห่รถ ชุดย้อนวันวาน 100 ปี งานวันกาชาด

จากนั้น ทรงเปิด "งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566" งานกาชาดประจำปี เป็นมหรสพรื่นเริงการกุศลที่สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จัดครั้งแรกปี 2466 จนถึงปัจจุบัน และมีเว้นว่างในบางปีตามสถานการณ์ของบ้านเมือง ปีนี้ครบ 100 ปี การเฉลิมฉลองการจัดงานกาชาด ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์ เช่น ร้านสมเด็จองค์สภานายิกา สภากาชาดไทย, ร้านอุปนายิกาสภากาชาดไทย, ร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีสินค้าหลากหลาย อาทิ สินค้าพระราชทานในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้แก่ สินค้าจากโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สินค้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เสื้อชาวเขา ผ้าชาวเขา แจกันแก้ว และอุปกรณ์เครื่องเขียน, สินค้าจากผู้ร่วมสนับสนุน เช่น ผ้าเก่า ผ้าโบราณ สำหรับนักสะสม ชุดผ้าไหม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์งานฝีมือกลุ่มชุมชนท้องถิ่น, ร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการทหารพันธุ์ดี ในการนี้ทอดพระเนตรการประมูลผักดอง วังสระปทุมพระราชทาน

งานปีนี้ จัดขึ้นในรูปแบบย้อนวันวานงานวันกาชาดในอดีต เพื่อให้ประชาชนได้ย้อนระลึกถึงความสนุกสนานของงานในแต่ละยุคสมัย อาทิ การจัดแสดงกระบวนแห่รถงานวันกาชาด 100 ปี, กิจกรรม "ถนนย้อนวันวาน รื่นเริง งานวันกาชาด", การแสดงกลางแจ้งที่เคยประทับใจในอดีต เช่น การแสดงสุนัขตำรวจ, การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง, การแสดงเชิดสิงโต, การแสดงมวยไทยโบราณ รวมถึงกิจกรรมลีลาศ, รำวงย้อนยุค, กิจกรรมร่วมถ่ายภาพ หรือเก็บภาพกับนิทรรศการ 5 สถานที่จัดงานวันกาชาด จากสนามหลวง พระราชอุทยานสราญรมย์ สถานเสาวภา สวนอัมพร และสวนลุมพินี สู่โลกออนไลน์ นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้ผู้มาเที่ยวงาน "นุ่งโจงห่มไทย" ตามยุคสมัยของประชาชนแต่ละช่วงวัย เพื่อร่วมย้อนวันวานงานกาชาด อีกทั้งการออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 300 หน่วยงาน การเสี่ยงโชคชิงรางวัล การจำหน่ายสลากกาชาด การจำหน่ายสินค้าที่ระลึกงานวันกาชาด 100 ปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่องโลกงานวันกาชาดออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.งานกาชาด.com ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 นี้