เคาะค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราใหม่ ใช้ 1 ม.ค.67

View icon 339
วันที่ 9 ธ.ค. 2566 | 05.02 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - คณะกรรมการค่าจ้าง เคาะแล้ว ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ได้ปรับขึ้นค่าแรงมากที่สุด 370 บาทต่อวัน ภาพรวมทั่วประเทศได้ปรับขึ้น 2-16 บาท ให้มีผลบังคับใช้เป็นของขวัญปีใหม่ผู้ใช้แรงงาน

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง หรือไตรภาคี นานกว่า 3 ชั่วโมง ที่กระทรวงแรงงาน มีกรรมการฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และส่วนราชการ ได้แก่ ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกันพิจารณาค่าจ้างทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน สรุปการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2567 ภาพรวมทั่วประเทศ ได้ขึ้นค่าจ้าง 2.37 % จากอัตราเดิมที่ใช้อยู่ หรือ 2-16 บาท แต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน 

จังหวัดภูเก็ต ได้ขึ้นค่าแรงมากที่สุด 16 บาทต่อวัน จาก 354 บาท เป็น 370 บาท ขณะที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ นครปฐม ได้ขึ้นค่าจ้างอีก 10 บาท จาก 353 บาท เป็น 363 บาท รองลงมาเป็นกลุ่มจังหวัดชลบุรี และ ระยอง ได้ขึ้น 7 บาท จาก 354 บาท เป็น 361 บาทต่อวัน

ส่วน จังหวัดนครราชสีมา ได้ปรับขึ้น 12 บาท จาก 340 บาท เป็น 352 บาทต่อวัน ขึ้นเหนือไปที่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขึ้นค่าจ้าง 10 บาท จาก 340 บาท เป็น 350 บาทต่อวัน

สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ค่าจ้างขั้นต่ำน้อยที่สุดเป็น นราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา ได้ขึ้น 2 บาท จาก 328 บาท เป็น 330 บาทต่อวัน

โดยค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่นี้ กระทรวงแรงงาน จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

อีกอาชีพที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เมื่อวานนี้ 18 องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการอาชีพรักษาความปลอดภัย รวมตัวกันเข้าพบ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอให้มีการทบทวนการเสนอร่างกฎหมายการจ่ายค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยในส่วนที่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือการจ่ายค่าจ้างในการทำงานในวันหยุด โดยให้ได้รับเท่ากันกับลูกจ้างอื่นทั่วไป เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ เรื่องนี้ กระทรวงแรงงาน รับเรื่องและจะหาข้อสรุปตรงกลางร่วมกันของฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ต่อไป