รายได้ท่องเที่ยวพลาดเป้า 400,000 ล้านบาท

View icon 67
วันที่ 9 ธ.ค. 2566 | 05.03 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - การท่องเที่ยวไทย หากไปดูตัวเลขนักท่องเที่ยวอาจสบายใจได้หน่อย เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมาย แต่พอหันไปดูรายได้จากการท่องเที่ยวเท่านั้น ปรากฏพลาดเป้าไป 400,000 ล้านบาท สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ห่วงหนัก โดยเฉพาะผู้ประกอบการตัวเล็กในกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน เร่งหาทางช่วยเหลือ

รายได้ท่องเที่ยวพลาดเป้า 400,000 ล้านบาท
จากรายงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ที่เพิ่งเปิดเผยยอดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 3 ธันวาคม 2566 รวม 25.08 ล้านคน คาดว่าตลอดทั้งปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 27 ล้านคน หย่อนจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 25-28 ล้านคน

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน มีเพียง 3.4 ถึง 3.5 ล้านคน ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 4 ถึง 4.04 ล้านคน สวนทางกับการท่องเที่ยวของคนไทย พบยอดทะลุเป้า ปีนี้ตั้งไว้ 200 ล้านคนครั้ง แต่ 11 เดือนที่ผ่านมา คนไทยเดินทางแล้ว 228 ล้านคนครั้ง คาดว่าตลอดทั้งปีจะแตะ 240 ล้านคนครั้ง

ส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย ขณะนี้มีเพียง 2 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้ารายได้ที่ตั้งไว้ 2.4 ล้านล้านบาท หรือขาดไป 400,000 ล้านบาท เหตุผลหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศทำให้การจับจ่ายลดลง

หนุนสร้างต้นแบบชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว
ซึ่งในส่วนของ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เป็นห่วงภาคการท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่ผ่านมาได้เร่งรัดให้สร้างต้นแบบกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว ผ่านโครงการ SME Restart ปีงบประมาณ 2566 โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 5 สาขาอาชีพ เช่น โรงแรมและที่พัก บริการพาหนะขนส่งทางน้ำและบก ร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยว และ มัคคุเทศก์ มุ่งพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว 20 ชุมชน ให้พร้อมรับนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว และสร้างรายได้แบบยั่งยืน โดยมีการแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวผ่านระบบเว็บไซต์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว Easy Web Tour ขณะนี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไปแล้วกว่า 500 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง