พณ.เร่งทำความตกลง FTA ขยายตลาดการค้าไทย

View icon 75
วันที่ 9 ธ.ค. 2566 | 15.23 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางการขยายตลาด เขตการค้าเสรี หรือ FTA ว่าได้มอบหมายให้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งเปิดการเจรจากับประเทศคู่ค้าที่มีอยู่เดิม และประเทศที่ยังไม่ได้ทำ FTA ให้พิจารณายกระดับ ปรับปรุงความตกลงเดิม หรือฟื้นการเจรจาใหม่ ซึ่งปัจจุบันไทยมีการทำ FTA 14 ฉบับกับ 18 ประเทศ พร้อมกับให้ผู้บริหารระดับสูงที่เพิ่งผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม มาช่วยจัดทำเสนอแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง