ลุ้น “เคาะ” แนวทาง “ประชามติ” แก้รัฐธรรมนูญปลายปีนี้

ลุ้น “เคาะ” แนวทาง “ประชามติ” แก้รัฐธรรมนูญปลายปีนี้

View icon 785
วันที่ 10 ธ.ค. 2566 | 11.10 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
รัฐบาล รับฟังความเห็น กลุ่มตัวอย่างครบ 4 ภาค ปลายปีจ่อเคาะแนวทางประชามติ แก้ไขรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (10ธ.ค.66) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันรัฐธรรมนูญ รัฐบาลขอแจ้งความคืบหน้า ของคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ หลังลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนครบทั้ง 4 ภาคแล้ว ครอบคลุมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ใน ภาคเหนือ กลุ่มผู้ใช้แรงงานในภาคกลาง กลุ่มผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ กลุ่มชาวมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้

คำถาม 3 ข้อ มีกลุ่มตัวอย่างตอบคําถามทั้งสิ้น 240 คน ดังนี้

1. เห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรมนูญฉบับใหม่ ผลปรากฏว่า เห็นด้วย 194 คน ไม่เห็นด้วย 46 คน
2. การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เห็นด้วยหรือไม่ ที่จะคงเนื้อหาในหมวด 1 บททั่วไป และ หมวด 2 พระมหากษัตริย์ ผลปรากฏว่า เห็นด้วย 167 คน ไม่เห็นด้วย 70 คน
3. หากมีการจัดทำประชามติ เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะไปใช้สิทธิออกเสียง ผลปรากฏว่า ไป 230 คน ไม่ไป 5 คน

ขั้นตอนต่อไป เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาฯ คณะอนุกรรมการฯ จะรอสรุปการรับฟังความคิดเห็น ที่ได้จากส่งแบบสอบถามขอความคิดเห็นไปยังสมาชิกวุฒิสภา 250 คน และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 คน เพื่อนำมาสรุปรวมความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รวมถึงตัวแทนกลุ่มอาชีพ 15 กลุ่ม ที่ได้เชิญมารับฟังแล้วที่ทำเนียบรัฐบาล ตลอดจนความเห็นของประชาชนคนหนุ่มสาว และ พรรคก้าวไกล

จากนั้น ประมาณปลายปี 2566 นี้จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ชุดใหญ่ของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ ที่มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เพื่อสรุปผลของคณะอนุกรรมการฯ ทุกชุด เพื่อกำหนดแนวงทางต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง