Green Report : ดันตั้ง กองทุนอุตสาหกรรม เยียวยาผลกระทบจากโรงงาน

View icon 78
วันที่ 11 ธ.ค. 2566 | 12.43 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต ยังตามต่อความเดือดร้อนของชาวบ้านหนองพะวา จังหวัดระยอง ที่การฟื้นฟูดูเหมือนว่าจะซ้ำเติมชาวบ้าน ขณะที่ หน่วยงานรัฐมีความพยายามจะใช้วิกฤตนี้ ดัน "กองทุนอุตสาหกรรม" ติดตามกัน

เป็นความอัดอั้นถึงปัญหาที่ซ้ำเติมของชาวบ้านหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ที่สวนทุเรียนได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้า จากการฟื้นฟูสารเคมีของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด

นี่เป็นสภาพกากอุตสาหกรรมด้านในโรงงานฯ ที่ล่าสุดหลายหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา และไต้หวัน เข้าตรวจสอบ ประเมิน และวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนเพิ่มเติม

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วิน โพรเสส เป็นกรณีศึกษาการประกอบกิจการโรงงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ต้องแก้ไขการปนเปื้อนทั้งภายในและนอกโรงงาน ล่าสุด จึงจะเสนอตั้ง "กองทุนอุตสาหกรรม" เป็นหลักประกันความเสี่ยงในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมาย

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง