ติดดาวความดี : ช่างตัดผม ทำความดีถวายพ่อแห่งแผ่นดิน

View icon 129
วันที่ 26 ธ.ค. 2566 | 12.52 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - ติดดาวความดีวันนี้ไปดูการทำความดีของช่างตัดผม มาตัดผมให้ทหารผ่านศึกที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นรั้วของชาติฟรี

ติดดาวความดีวันนี้เป็นกิจกรรมดี ๆ เนื่องจากทางมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมกับสมาคมช่างผมเสริมสวย แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช 

โดยนำช่างตัดผมบริการตัดผมทหารผ่านศึกที่ป่วย และพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถือว่าเป็นการดูแลทหารที่ผ่านศึกสงครามในยามเจ็บป่วย ตอบแทนในคุณงามความดี ความกล้าหาญ การเสียสละอดทนที่ได้ทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติ ปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้คนในชาติได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็น