“พระ-เณร” อาพาธรับสิทธิรักษาพยาบาลทั่วถึงแน่ พ.ค.นี้ หลังรัฐบาลเร่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกหน่วยงาน

“พระ-เณร” อาพาธรับสิทธิรักษาพยาบาลทั่วถึงแน่ พ.ค.นี้ หลังรัฐบาลเร่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกหน่วยงาน

View icon 118
วันที่ 4 ม.ค. 2567 | 14.42 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
“รัฐบาล” เร่งเครื่องเชื่อมข้อมูล “พระ-เณร” เพื่อรักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ คาดแล้วเสร็จ พ.ค. นี้

วันนี้ (4 มกราคม 2567) เวลา 10.30 น. ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วม “ปวารณา” สานพลังการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2566 “ธรรมมรรคาสู่ระบบสุขภาพที่สมดุล” โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม องค์ประธานในพิธี

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาล และ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ทั่วประเทศ ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้พระภิกษุและสามเณร ได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุข และ สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างทั่วถึง และ สะดวกยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ได้จัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุและสามเณรเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 180,000 รูป เหลืออีกประมาณ 100,000 รูป ซึ่งคาดว่าข้อมูลทั้งหมดจะเรียบร้อยภายในเดือนพฤษภาคม 2567 และยังได้มีการจัดทำโครงการสังฆาภิบาลเพื่อพระสงฆ์อาพาธ ซึ่งวัดควรมีสถานที่สำหรับดูแลพระที่อาพาธ โดยเน้นสนับสนุนส่งเสริมวัดให้มีกุฏิ อาคาร สถานที่ในการสังฆาภิบาลดูแลพระสงฆ์ ภายใต้แนวคิดสถานชีวาภิบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง