มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ฟื้นฟูชุมชน จ.นราธิวาส

View icon 68
วันที่ 10 ม.ค. 2567 | 05.01 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดทำโครงการ ฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน ในจังหวัดนราธิวาส

ที่วัดสุวรรณบรรพต อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดทำโครงการ ฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา และมอบชุดนักเรียนให้แก่นักเรียน ซึ่งชุดนักเรียนเสียหาย และสูญหาย จากเหตุอุทกภัย รวมทั้งสิ้น 396 ชุด ก่อนลงพื้นที่บ้านร่วมใจ เพื่อช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

สำหรับในช่วงที่เกิดอุทกภัย ได้มีการลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 8 คน และระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2566 มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน และเชิญถุงยังชีพพระราชทาน แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 9,000 ถุง