ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน

View icon 194
วันที่ 18 ม.ค. 2567 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 114 บ้านปายสองแง่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ประกอบด้วย ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 500 ผืน และกระเป๋ายาพระราชทาน 200 ชุด ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยมีผู้เข้ารับบริการ 99 คน และเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง 3 คน

บ้านปายสองแง่ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงเหนือ มีประชากร 205 คน 72 ครัวเรือน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลูกรัง ผ่านหุบเขาสลับซับซ้อน การเดินทางใช้เวลาจากตัวอำเภอปาย ถึงหมู่บ้านกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งยังอยู่ในพื้นที่สูง ทำให้มีอากาศหนาวเย็น การได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน สามารถบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชน

ข่าวอื่นในหมวด