อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐานชั่วคราวในเมืองไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

View icon 586
วันที่ 1 ก.พ. 2567 | 20.07 น.
ข่าวในประเทศ
แชร์
สารคดี พิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย มาประดิษฐานชั่วคราวในเมืองไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗