องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี

View icon 186
วันที่ 1 ก.พ. 2567 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ในการรับผู้ต้องขังป่วยมารักษาต่อ มีห้องรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไป

จากนั้น ไปติดตามการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีผู้ต้องขังชาย-หญิง รวม 2,253 คน พยาบาลวิชาชีพ 3 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ หรือ อสรจ. 131 คน มีแพทย์เข้าตรวจรักษาในเรือนจำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีการให้บริการทันตกรรม ให้คำปรึกษาทางไกลผ่านระบบ Telemedicine และมีระบบส่งต่อ ด้านสุขภาพจิต มีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับ, เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว เมื่อพ้นโทษ และติดตามภายหลังปล่อยตัว

องคมนตรี ยังได้เยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเฉพาะทางด้านกีฬา มีเยาวชนอยู่ในความดูแล 36 คน มีการประเมินสุขภาพตามแบบสภาวะสุขภาพแบบองค์รวมเด็กและเยาวชน คัดกรอง และจำแนกการใช้ยาเสพติดในเด็กและเยาวชน รวมถึงวางแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูรายบุคคล หากพบว่ามีอาการป่วย จะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้านบึง ส่วนกรณีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวช จะประสานกับโรงพยาบาลชลบุรี

จากนั้น ได้เยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี มีเยาวชนอยู่ในความดูแล 64 คน มีแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจร่างกายเบื้องต้น เดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ เด็ก และเยาวชนยังได้รับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ AED

ข่าวอื่นในหมวด