พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบียคนใหม่ ในการที่ นายฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

View icon 136
วันที่ 11 ก.พ. 2567 | 20.01 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ฯพณฯ นายนันโกโล อึมบุมบา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย กรุงวินด์ฮุก

ข้าพเจ้าและพระราชินี รู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่ง ต่อการถึงแก่อสัญกรรมของท่านประธานาธิบดี ฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ แห่งสาธารณรัฐนามิเบีย การจากไปของท่านเป็นการสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่ง ในฐานะผู้ได้อุทิศตนเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศและประชาชนชาวนามิเบีย

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจมายังท่าน ตลอดถึงประชาชนชาวนามิเบีย และครอบครัวของท่านประธานาธิบดี ฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ ในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าครั้งนี้    

(พระปรมาภิไธย)
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง