เตือน ขโมยสายไฟฟ้ามีความผิดตามกฎหมาย

View icon 98
วันที่ 11 ก.พ. 2567 | 22.34 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - หลายพื้นที่เริ่มประสบเหตุโจรขโมยสายไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ชี้แจงว่า การลักลอบขโมยสายไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า นอกจากจะมีความผิดทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา ยังสร้างผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรักษาพยาบาล และอาจมีอันตรายถึงชีวิต

ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการลักลอบขโมยสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือโทรศัพท์แจ้ง หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง