ส่งออกข้าวไทยเสี่ยงตกอันดับ น้อยกว่าปีที่แล้ว 1.2%

View icon 75
วันที่ 12 ก.พ. 2567 | 07.30 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - ปีนี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ตั้งเป้าไทยส่งออกข้าว 7.5 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่แล้ว 1.2% หวั่นตกอันดับส่งออกข้าว หลังยอดส่งออกข้าวประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศเวียดนามเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยว่า ปีนี้ มีการตั้งเป้าส่งออกข้าวไทยไว้ที่ 7.5 ล้านตัน ซึ่งเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยประเทศอินเดียยังคงเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ปริมาณ 16.5 ล้านตัน แต่ที่น่าหวั่นใจก็คือ ตอนนี้ประเทศเวียดนามก็มียอดการส่งออกข้าวเท่ากับประเทศไทย 7.5 ล้านตัน จึงเป็นความเสี่ยงของไทยที่จะต้องรักษาอันดับเดิมเอาไว้ให้ได้

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้คือ ความผันผวนของค่าเงินบาท ทำให้ผู้ซื้อกังวลเรื่องของราคาข้าวที่ไม่คงที่ เดี๋ยวถูก เดี๋ยวแพง ความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทย ยกตัวอย่าง ข้าวของประเทศเวียดนาม ที่ตอนนี้มีพันธุ์ข้าวที่หลากหลาย มีผลผลิตของข้าวที่มากกว่าเราเกือบเท่าตัว และมีราคาคงที่ จึงทำให้มียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงผลกระทบจากเอลนีโญ ที่ต้องบอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย เพราะถ้าเราได้รับผลกระทบจากเอลนีโญ เราก็จะผลิตได้น้อย แต่ถ้าประเทศอื่นได้รับผลกระทบ เราก็จะมียอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จึงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลอัตราของค่าเงินบาทให้มีความเสถียร ช่วยเพิ่มชนิดพันธุ์ข้าว หรือ พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และดูแลเรื่องของเขื่อน แหล่งน้ำต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการผลิต เพื่อส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง