เปิดการฝึกครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี

View icon 86
วันที่ 13 ก.พ. 2567 | 05.03 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - กองทัพเรือ เปิดอบรมครูฝึกฝีพายขบวนเรือพระราชพิธี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567

ที่แผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดการอบรมครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567

สำหรับการอบรมครูฝึกฝีพาย ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยกำลังพลประจำเรือ 2,200 นาย เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ เคลื่อนขบวนเรือพระราชพิธี ถวายผ้าพระกฐินทางชลมารค

โอกาสนี้ จะใช้เรือพระราชพิธีจำนวน 52 ลำ ส่วนกาพย์เห่เรือ ได้แต่งใหม่ทั้งหมด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว