พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพวงมาลาเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาส

View icon 154
วันที่ 13 ก.พ. 2567 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่วัดประสิทธิ์ประชาราม อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ สมาชิกเอก อรรถพร ประทีป ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ ขณะกำลังพล สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอจะแนะที่ 8 ออกปฏิบัติภารกิจ เหตุเกิดบริเวณบ้านกูมุง หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โอกาสนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้ เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพ ด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานเพลิงศพแก่ สมาชิกเอก อรรถพรฯ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ สมาชิกเอก บิสมี สาแม และสมาชิกตรี อิมรอน เจ๊ะอามะ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ดังกล่าว เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจะแนะ อำเภอจะแนะ 

ต่อจากนั้น เดินทางไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ นายหมู่โท ไซดี แยนา ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง