สภาผู้แทนราษฎร อภิปรายญัตติด่วน ถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จฯ

View icon 62
วันที่ 14 ก.พ. 2567 | 11.24 น.
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - พรรคร่วมรัฐบาล เสนอญัตติด่วนให้ทบทวนมาตรการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จฯ ซึ่งต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจับตาเพิ่มโทษหรือไม่ หากมีการกระทำที่ไม่เหมาะสม

โดย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ ที่จะเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา จะขอให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาทบทวนมาตรการการอารักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จพระราชดำเนินของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงค์ ให้มีความปลอดภัยเพื่อป้องปรามพฤติกรรมขัดขวางขบวนเสด็จอันอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือ เสื่อมเสียพระเกียรติยศ เพราะหากไม่รีบแก้ไขอาจเกิดเหตุบานปลาย นำไปสู่ความไม่สงบกระทบต่อความมั่นคง โดยยืนยันว่าไม่ได้ต้องการซ้ำเติมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้เกิดความแตกแยก แต่ต้องการเสนอแนวทางปฏิบัติไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งบังคับใช้กฎหมาย