“เรือนจำกลางนครปฐม” ร่วมลง MOU “มหาวิทยาลัย-เชฟดัง” สร้างอาชีพผู้ต้องขัง

“เรือนจำกลางนครปฐม” ร่วมลง MOU “มหาวิทยาลัย-เชฟดัง” สร้างอาชีพผู้ต้องขัง

View icon 162
วันที่ 16 ก.พ. 2567 | 20.08 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
อธิบดีราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยม “เรือนจำกลางนครปฐม” ร่วมเซ็น MOU กับมหาวิทยาลัยชื่อดัง และผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหาร เพื่อร่วมสนับสนุนการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ

นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการคืนคนดีสู่สังคม โดยการฝึกวิชาชีพการประกอบอาหารให้แก่ผู้ต้องขัง โดยมีนายขวัญไชย สันติภราภพ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม พร้อมด้วย รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายสุทธิพงษ์ สุริยะ หรือ อาจารย์ขาบ  Food stylist รางวัลออสการ์อาหารโลก และนายแบรด ชื่นสมทรง Master Chef Thailand ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

นายขวัญไชย สันติภราภพ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม เปิดเผยว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ มาตรฐานของกรมราชทัณฑ์ ที่มีการกำหนดให้เรือนจำแต่ละแห่งเป็นไปตามมาตรฐานของสหประชาชาติ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการยอมรับตัว รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด หรือการฝึกวิชาชีพแต่ละด้าน ทำให้ต้องหามาตรฐาน ซึ่งเป็นระดีบสากลให้รองรับมาตรฐานอีกหนึ่งชั้น และให้เกิดการยอมรับของผู้ต้องขังที่พ้นโทษภายหลัง รวมถึงได้รับการแก้ไขฟื้นฟู โดยสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เรือนจำกลางนครปฐม มีความแตกต่างจากที่อื่น และจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรูปธรรมมากขึ้นและต่อยอดต่อไป

65cf5f113fcf73.99980505.png

“สิ่งสำคัญคือผลผลิตผลของเรือนจำ ซี่งมีหลายประเภทด้วยกัน ทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลผลิตด้านอาหาร สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ หรืออะไรก็ตาม โดยล้วนแล้วแต่ราคาย่อมเยา ขณะที่ผู้ผลิตที่เป็นผู้ต้องขัง เมื่อได้มีการส่งตัวออกไปทำงานที่สถานประกอบการต่างๆ ก็พบว่า เป็นที่พึงพอใจกับนายจ้างอย่างมาก โดยเหล่าผู้ต้องขังสามารถที่จะปรับปรุงตัวเอง เพื่อให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ภายหลังการพ้นโทษ ซึ่งเรื่องนี้สิ่งที่เรือนจำกลางนครปฐมภาคภูมิใจ และประสบความสำเร็จมากขึ้น และหากทางผู้ต้องขังได้รับการยอมรับจากสังคม” ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม กล่าว

ขณะที่ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการคืนคนดีสู่สังคม โดยการฝึกวิชาชีพการประกอบอาหารให้แก่ผู้ต้องขังนั้น ทางเรือนจำกลางนครปฐม จะผลักดันให้ผู้ต้องขังประสบความสำเร็จ โดยการบ่มเพาะจากเชฟมืออาชีพที่มีทั้งประสบการณ์ความสามารถ ซึ่งการสนับสนุนฝึกวิชาชีพการประกอบอาหาร ถือเป็นจุดแข็งที่เรือนจำกลางนครปฐม และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งทางเรือนจำกลางนครปฐม ถือว่าจุดแข็งที่จะเสริมสร้างให้ผู้ต้องขังเข้มแข็งมากขึ้น

ด้าน นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายขวัญไชย สันติภราภพ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม ได้ทำหน้าที่ดูแลผู้ต้องขัง ทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพที่เป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยตนได้มีโอกาสเยี่ยมชมในส่วนของการสร้างอาชีพ และการหัตถกรรม รวมถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในด้านต่างๆ รวมถึงด้านการการเกษตรกรรม ซึ่งได้นำทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มอบให้ผู้ต้องขัง ถือเป็นเรื่องที่ดี

สำหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาพฤตินิสัยให้กับผู้ต้องขัง เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษ ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ โดยกรมราชทัณฑ์ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม และสนับสนุนเครื่องมือการจัดการความรู้ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการประกอบอาหารต่างๆ โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังกลับสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้ง การดำเนินการดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายรวมพลังขับเคลื่อน 8 มิติ ยกระดับสร้างความเปลี่ยนแปลง ในมิติที่เกี่ยวกับการพัฒนา พฤตินิสัย โดยเฉพาะการพัฒนาและต่อยอดการฝึกวิชาชีพที่สอดคล้องกับตลอดแรงงาน โดยอาศัยศักยภาพของทรัพยากรที่มีได้อย่างเหมาะสม