กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเงินกว่า 25 ล้านบาท ช่วยชาวนา

View icon 94
วันที่ 17 ก.พ. 2567 | 22.27 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา มอบเงินกว่า 25 ล้านบาท แก่ชาวนา ตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว ผ่านสถาบันเกษตรกร พร้อมยกกลไกสหกรณ์ให้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทย เพื่อรักษาราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ หวังให้เกษตรกรชะลอการขายข้าวเปลือกเอาไว้ก่อน โดยรัฐบาลจะช่วยค่าเก็บฝากและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก 1,500 บาท/ตัน ผ่านสหกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้อง หวั่นหากขายไปพร้อมกันจะทำให้ราคาข้าวตกต่ำ คาดมาตรการดังกล่าวจะทำให้เกษตรกรได้ประโยชน์มากถึง 3,221 ราย