“อุดรธานี” นำร่อง  “ร้านก๋วยเตี๋ยว ดีต่อไต” ส่งเสริมลดบริโภคเกลือ และ โซเดียม เพื่อสุขภาพประชาชน

“อุดรธานี” นำร่อง “ร้านก๋วยเตี๋ยว ดีต่อไต” ส่งเสริมลดบริโภคเกลือ และ โซเดียม เพื่อสุขภาพประชาชน

View icon 92
วันที่ 23 ก.พ. 2567 | 09.21 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
44 ร้านก๋วยเตี๋ยว เมืองอุดร ร่วมรณรงค์ลดบริโภคเกลือ และ โซเดียม เพื่อสุขภาพดีของประชาชน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค นำคณะร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ลดการบริโภคเกลือและโซเดียม จังหวัดอุดรธานี : ร้านก๋วยเตี๋ยว ดีต่อไต  โดยมีนางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิด

โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการในพื้นที่นำร่องจังหวัดอุดรธานี มีผู้ประกอบร้านก๋วยเตี๋ยวเข้าร่วมโครงการ 44 แห่ง หวังสร้างกระแสส่งเสริมสุขภาพ ลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ให้ผู้ประกอบการสามารถปรับสูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวให้มีปริมาณโซเดียมไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ชุดนิทรรศการลดปริมาณโซเดียมในอาหาร โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ชุดนิทรรศการปรับสูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวให้มีรสชาดดี ปริมาณโซเดียมไม่เกินมาตรฐาน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลอุดรธานี สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร สามารถนำไปปฏิบัติได้