เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานลายผ้า “สิริวชิราภรณ์”

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานลายผ้า “สิริวชิราภรณ์”

View icon 348
วันที่ 23 ก.พ. 2567 | 11.11 น.
ข่าวในประเทศ
แชร์
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานลายผ้า “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” แก่ศิลปินช่างทอผ้า

(22 ก.พ.67)  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง และทอดพระเนตรบ้านคำปุน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

65d81be6d3f230.33119117.jpg


ในการนี้ พระราชทานลายผ้า “สิริวชิราภรณ์” แก่ภริยานายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ปลักระทรวงมหาดไทย, นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยผ้าลายพระราชทาน “สิริวชิราภรณ์” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราขกัญญา ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

65d81c8c035d70.43033364.jpg


โดยมีลายพระราชทานหลัก จำนวน 4 ลาย ได้แก่ ลายวชิรภักดิ์ จากอักษร “ว” ซึ่งเป็นอักษรพระปรมาภิไธยตัวแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567 ที่ทรงออกแบบต่อยอดจากผ้าลายพระราชทานลำดับแรก, ลายหัวใจ สื่อถึงความรักและความห่วงใยในของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และลายดอกรักราษฎร์ภักดี ที่ทรงออกแบบต่อยอดจากลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" ที่สื่อถึงความรักและความภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมราชจักรีวงศ์ ทั้งนี้ ได้พระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้ากาบบัว ประเภทผ้ายก, จก, ขิด, แพรวา ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก ซึ่งสามารถนำลายพระราชทานหลักทั้ง 4 ลายนี้ ไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินช่างทอผ้าและหัตถกรรมไทย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ยังผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

65d81cd8d99f39.37154708.jpg


65d82474213493.88976652.jpg