พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

View icon 66
วันที่ 23 ก.พ. 2567 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น กรุงโตเกียว

ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวญี่ปุ่นมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  

ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานกว่าศตวรรษระหว่างประเทศ พระราชวงศ์ และประชาชนของเราทั้งสอง ในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้พัฒนาเพิ่มพูนขึ้น ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นในฐานะมิตรที่พึ่งพาซึ่งกันและกันได้มาโดยตลอด มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เทคโนโลยี การท่องเที่ยว การศึกษา หรือการสาธารณสุข หม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนและการนำของฝ่าพระบาท ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะสร้างเสริมและกระชับความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันในกิจการทุก ๆ ด้าน ที่ดำเนินอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองประเทศในภายภาคหน้า
        
พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง