รถประจำตำแหน่งนายกฯ คันใหม่ มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท คู่แฝดรถหรูที่ลูกสาวซื้อให้

รถประจำตำแหน่งนายกฯ คันใหม่ มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท คู่แฝดรถหรูที่ลูกสาวซื้อให้

View icon 247
วันที่ 24 ก.พ. 2567 | 09.30 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ทำเนียบฯ เช่ารถประจำตำแหน่งนายกฯ “คันใหม่” เป็นรถคู่แฝดกับรถยนต์ Lexus คันหรูที่ลูกสาวซื้อให้

มีรายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงนามประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก จากผู้ประกอบการ 4 ราย

ซึ่งบริษัทไทยเร้นอะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และ ได้ยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติ และ ข้อเสนอทางด้านเทคนิคครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ และ เอกสารการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 7,644,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ล่าสุด (24ก.พ.67) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรถยนต์ All NEW Lexus LM 350h Executive 4-Seater สีเงิน Sonic Titanium  ป้ายทะเบียน “สร 30 กรุงเทพมหานคร” ถึงทำเนียบรัฐบาลแล้ว ซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นเดียวกับที่ นายกรัฐมนตรี เคยระบุว่า บุตรสาวซื้อให้ และ นำมาใช้ช่วงเริ่มรับตำแหน่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตัวย่อ  “สร” ย่อ มาจาก สำนักนายกรัฐมนตรี  และ สร.1 คือ นามเรียกขาน “นายกรัฐมนตรี” ส่วนเลข 30 คือลำดับของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ในความหมายเลขทะเบียนนี้ จึงอาจหมายถึง นายกรัฐมนตรีคนที่ 30

ข่าวที่เกี่ยวข้อง