สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสังฆทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

View icon 97
วันที่ 24 ก.พ. 2567 | 20.04 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 09.00 น. วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสังฆทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ และผู้เคารพเลื่อมใส จัดขึ้นทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ยุคที่ 4, พระราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน ประสูติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2440 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2531 ตลอดพระชนม์ชีพ ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ และประเทศชาติ ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทย มีผลงานทรงพระนิพนธ์ท้้งร้อยแก้วและร้อยกรองจำนวนมาก ทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัด สำนักเรียนพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานศึกษา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ข่าวอื่นในหมวด