กรมชลประทาน เร่งหาพื้นที่เก็บน้ำรับ EEC

View icon 47
วันที่ 25 ก.พ. 2567 | 07.02 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ข่าวดีของชาวภาคตะวันออก กรมชลประทานนำร่องศึกษาแหล่งกักเก็บน้ำ 3 จังหวัด รองรับการเติบโตของศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ

กรมชลประทาน ได้ศึกษาวิจัยต้นทุนน้ำในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC นำร่อง 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีฐานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมีการศึกษาโครงสร้างต้นทุนจากระบบชลประทานที่เหมาะสม และได้ มาตรฐาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน

รวมถึงยังเร่งรัดติดตามการศึกษาพัฒนาคลองบางไผ่และสาขา รองรับการเติบโตของศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ โดยออกแบบรายละเอียดอาคารกักเก็บน้ำในลำน้ำคลองบางไผ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นระบบระบายน้ำหลักและป้องกันการเกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่ม 2 ฝั่งลำน้ำ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่โครงการ

และเน้นการศึกษาเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติ และส่งผลต่อผลผลิตในภาคการเกษตรและการส่งออกสินค้า ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ

ส่วนสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลัก ช่วงหน้าร้อนนี้ เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำ 8,313 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือกว่า 62%, เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำกว่า 4,992 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือกว่า 52%, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำ 605.76 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 65% ทั้ง 3 เขื่อน ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำ 430.19 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 45% ถือว่าระดับน้ำน้อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง