พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

View icon 107
วันที่ 25 ก.พ. 2567 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เชค มิชอัล อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต กรุงคูเวตซิตี

ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี ด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความก้าวหน้า รุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคูเวต
  
ประเทศไทยและรัฐคูเวตได้ดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดและความร่วมมือที่เข้มแข็ง ตลอดระยะเวลา 6 ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน ในการบรรลุเป้าหมาย และผลประโยชน์ร่วมกัน หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนของฝ่าพระบาท ประเทศของเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้น อันนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือ โดยเฉพาะในด้านการค้า การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง