องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามงานพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

View icon 117
วันที่ 25 ก.พ. 2567 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วันนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปประชุมติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน ดำเนินการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานวิจัยไม้ผลเขตหนาว ผัก ไม้ดอก งานขยายพันธุ์พืช เพื่อขยายผลสู่การส่งเสริมอาชีพในพื้นที่โครงการหลวงแห่งอื่น รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชนเผ่าโดยรอบสถานี อาทิ ผักอินทรีย์ สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 88 และ 89 โดยดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 3 ตำบล ประชากรเป็นชาวลาหู่ ดาราอั้ง จีนยูนนาน และไทใหญ่ รวม 1,325 ครัวเรือน

จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่วิจัย ทดสอบ สาธิต และรวบรวมพันธุ์พืชเขตหนาวต่าง ๆ อาทิ สวน80 ซึ่งรวมพันธุ์พืชไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวไว้กว่า 40 สายพันธุ์ และยังมีต้นซากุระญี่ปุ่นอีกกว่า 1,500 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 15 ปี ออกดอกสวยงามในเดือนมกราคม และสวนบ๊วย เป็นแปลงบ๊วยในยุคแรกของสถานีฯ ปลูกเมื่อปี 2517 ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน และเก็บผลผลิตในเดือนมีนาคม ถึงเมษายน รวมทั้ง ความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง ได้รับพระราชทานพันธุ์พืช และอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ เมื่อปี 2565 โดยได้นำไปปลูกทดสอบในพื้นที่ปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 5 แห่ง รวมทั้ง ได้รักษาพันธุ์อีกส่วนหนึ่งไว้ที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลจากการทดสอบฯ ได้นำไปรวบรวมไว้ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวม และจัดแสดงพันธุ์พืชเขตหนาว เพื่อการเรียนรู้แก่ประชาชน

ข่าวอื่นในหมวด