น้ำในเขื่อนลำตะคองลดฮวบ ส่งสัญญาณแล้งหนัก

View icon 64
วันที่ 26 ก.พ. 2567 | 14.06 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - ระดับน้ำในเขื่อนลำตะคองลดลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำกักเก็บ อยู่ที่ 147.48 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 46.90 % ของความจุ และมีน้ำใช้การได้ 42.76 % โดยจะส่งจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเท่านั้น งดจ่ายน้ำเพื่อการเกษตร จนกว่าจะผ่านพ้นหน้าแล้ง

ซึ่งสำนักชลประทานที่ 8 แจ้งงดทำนาปรังแล้ว ภาพรวมสภาพอ่างเก็บน้ำลำตะคองน้ำลดลงมาก จนเริ่มเห็นสันดอนดิน และมองเห็นถนนมิตรภาพสายเก่า ที่เคยจมอยู่ในอ่างเก็บน้ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง