เช็กราคา 1 มีนาคม นี้ ปรับขึ้นค่าทางด่วน ฉลองรัช-บูรพาวิถี

เช็กราคา 1 มีนาคม นี้ ปรับขึ้นค่าทางด่วน ฉลองรัช-บูรพาวิถี

View icon 190
วันที่ 29 ก.พ. 2567 | 13.52 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เช็กราคา 1 มีนาคม 2567 นี้ กทพ. ปรับขึ้นค่าทางด่วน ฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ประมาณ 10% หรือประมาณ 5 บาท

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ตามเงื่อนไขสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF ที่จะปรับขึ้น  ทุก 5 ปี โดยจะปรับอัตราค่าผ่านทางในวันที่ 1 มี.ค. 2567 หลังจากที่ชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางตามสัญญา มาตั้งแต่ 1 ก.ย. 2566 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชน ทั้งนี้ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี มิได้มีการปรับขึ้นค่าผ่านทางมากว่า 6 ปี และการปรับขึ้นค่าผ่านทางดังกล่าว คิดคำนวณตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) ที่จะปรับขึ้นประมาณ 10% หรือประมาณ 5 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช

- รถ 4 ล้อ ราคาเดิม 40 บาท ปรับเป็น  45 บาท
- รถ 6-10 ล้อ ราคาเดิม 60 บาท ปรับเป็น 65 บาท
- รถมากกว่า 10 ล้อ ราคาเดิม 80 บาท ปรับเป็น 90 บาท
- ยกเว้นด่านฯ รามอินทรา 1 และด่านฯ สุขาภิบาล 5-2
- รถ 4 ล้อ ราคาเดิม 20 บาท ไม่มีการปรับขึ้น
- รถ 6-10 ล้อ ราคาเดิม 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท
- รถมากกว่า 10 ล้อ ราคาเดิม 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท

อัตราค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี

รถ 4 ล้อ

- กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะใช้อัตราค่าผ่านทางเดิม
- กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 5 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 บาท  โดยคิดตามระยะทาง

รถ 6-10 ล้อ

- กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะปรับขึ้น 5 บาท
- กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 บาท โดยคิดตามระยะทาง

รถมากกว่า 10 ล้อ

- กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะปรับขึ้น 5 บาท
- กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 25 บาท โดยคิดตามระยะทาง

ทั้งนี้ กทพ. ได้พยายามชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้ง 2 สายดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางพิเศษฉลองรัช ที่ไม่ได้ปรับขึ้นค่าผ่านทางมาเป็นระยะเวลา 15 ปีแล้ว แม้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาทางพิเศษเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีก็ตาม ซึ่ง กทพ. ขอขอบพระคุณประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ ที่ให้การสนับสนุน กทพ. ด้วยดีมาโดยตลอด

ค่าทางด่วน ฉลองรัช บูรพาวิถี

ขอบคุณข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง