พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายอะเล็กซานแดร์ สตูบบ์ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์คนใหม่ ในวันที่ 1 มีนาคม 2567

View icon 123
วันที่ 1 มี.ค. 2567 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ฯพณฯ นายอะเล็กซานแดร์ สตูบบ์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ กรุงเฮลซิงกิ

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลังกาย พลังใจ และประสบความสำเร็จ ในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการ เพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวฟินแลนด์

ประเทศไทย มีสัมพันธไมตรีอันดีกับสาธารณรัฐฟินแลนด์มาอย่างยาวนาน ตลอด 7 ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการศึกษา จะพัฒนาก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้ง 2 ฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง