ผู้โดยสารยังไม่เพิ่ม แม้ฟรีวีซานักท่องเที่ยวชาวจีน

View icon 112
วันที่ 1 มี.ค. 2567 | 23.53 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เผยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สามารถกลับมาเติบโตได้อย่างต่อเนื่องหลังผ่านพ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยตลอดปี 2566 มีผู้โดยสารทั้งหมด มีจำนวนผู้โดยสาร 7.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึง 75%

ในขณะที่นโยบายฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนของรัฐบาล ยังไม่สามารถทำให้ผู้โดยสารชาวจีนเพิ่มขึ้นได้ เนื่องด้วยปัจจัย สายการบินของประเทศจีนที่มีจุดหมายปลายทางที่ท่าอาศยานเชียงใหม่ ยังมีเท่าเดิม ตั้งแต่ก่อนจะมีการฟรีวีซ่า

อย่างไรก็ตามในอนาคตท่าอากาศยานเชียงใหม่มีแผนจะเริ่มพัฒนาสนามบินระยะที่ 1 ในปี 2569 มีเป้าหมายรองรับผู้โดยสาร 16.5 ล้านคนต่อปี จากเดิมที่ขณะนี้รองรับได้ประมาณ 11.3 ล้านคนต่อปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง