LIVE: วันสุดท้าย ประชาชนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ยอดทะลุ 5 หมื่นคน

View icon 148
วันที่ 3 มี.ค. 2567 | 14.45 น.
News
แชร์
วันนี้(3 มี.ค.67) ได้มีประชาชนชาวไทย ศาสนาพุทธแห้กันมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร กว่า 5 หมื่นคน ซึ่งจะเปิดวันนี้เป็นวันสุดท้าย ในเวลา 21:00 น. ก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้