อัยการ พิจารณา คำร้องยุบเพื่อไทย

อัยการ พิจารณา คำร้องยุบเพื่อไทย

View icon 508
วันที่ 8 มี.ค. 2567 | 12.00 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
"เรืองไกร" เผย อัยการสูงสุด มีหนังสือให้ไปให้ถ้อยคำ กรณีร้องให้ยุบพรรคเพื่อไทยล้มล้างการปกครอง แล้ว

วันนี้ (8 มี.ค. 67) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า สำนักงานอัยการสูงสุด(อสส.) ได้ส่งหนังสือให้ตนไปให้ถ้อยคำ วันที่ 18มี.ค.67 กรณีร้องขอให้ อสส.ส่งเรื่องให้ศาล รธน.วินิจฉัยว่าพรรคเพื่อไทยมีการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญ ม.49 หรือไม่ ซึ่งตนจะไปให้ถ้อยคำพร้อมจะหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมไปให้อัยการตามที่ระบุมาในหนังสือดังกล่าว

นายเรืองไกร กล่าวว่า ตนร้องเรื่องนี้ตามแนวทางในคำวินิจฉัยศาล รธน. ที่ 3/2567 ซึ่งกรณีของพรรคเพื่อไทยก็น่าจะมีข้อเท็จจริงที่คล้ายๆกัน

สำหรับ หนังสือ ดังกล่าว มีเนื้อหาระบุ

“ตามหนังสือที่อ้างถึงท่านได้ยื่นคำร้องขอให้อัยการสูงสุดร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สั่งการให้พรรคเพื่อไทยเลิกใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เนื่องจากยังปรากฎพยานหลักฐานทางสื่อต่าง ๆ ที่อาจแสดงให้เห็นได้ว่า พรรคเพื่อไทยมีการกระทำในลักษณะที่เป็นการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อสนับสนุนให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่อาจจะนำไปสู่การยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ในลักษณะซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบ  นั้น

พนักงานอัยการ พิจารณาหนังสือของท่านแล้วประสงค์ให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการพิจารณา อาศัยอำนาจตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 จึงขอเชิญให้ท่านมาให้ถ้อยคำพร้อมมอบพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อพนักงานอัยการ วันจันทร์ ที่ 18  มีนาคม 2567 ณ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 3
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนบรมราชชนนี ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หากท่านขัดข้องประการใดโปรดแจ้งให้พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 3 ทราบด้วย”