ก.พ. แก้ปัญหาสมัครสอบไม่ติดขัดแล้ว ในเว็บไซต์

View icon 88
วันที่ 20 มี.ค. 2567 | 13.43 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - สำนักงาน ก.พ. ได้มีการแก้ไขระบบการสมัครเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ค่ำวานนี้ หลังติดขัดในการลงสมัครสอบคัดเลือกประเภท ก. ที่มีที่นั่งสอบ 380,000 ที่นั่ง แต่พบว่ามีผู้สมัครเวลาเดียวกัน ประมาณ 4 แสนคน ดังนั้นทรัพยากรที่เตรียมไว้ไม่พอ จึงได้ขยายเซิร์ฟเวอร์เป็น 45 เซิร์ฟเวอร์ และลดขั้นตอนการตรวจสอบบางอย่างในระบบ เพราะครั้งนี้ได้ให้อัพโหลดรูปถ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาในวันสอบที่เมื่อจ่ายค่าสมัครแล้วไม่มีรูปถ่ายทำให้คนสมัครเสียโอกาส ไม่สามารถเข้าสอบได้ และหากมีรูปถ่ายจะได้นำไปยื่นสอบในประเภท ข. ต่อไป อย่างไรก็ตามการสมัครจะมีไปจนถึง 9 เมษายน และสอบ 19 สิงหาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง