ไฟป่ากลับมาพุ่งสูงอีกครั้ง

View icon 72
วันที่ 24 มี.ค. 2567 | 14.04 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - ช่วงเช้าที่ผ่านมา ดาวเทียมของ GISTDA พบจุดความร้อนหรือ Hotspot ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 125 จุด มากที่สุดคือ อำเภอสะเมิง 37 จุด ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นในแต่ละอำเภอเร่งเข้าดับไฟป่าในพื้นที่ของตนเอง

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในตัวเมืองเชียงใหม่ ช่วงเที่ยงที่ผ่านมา วัดค่าได้ที่ 116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าฝุ่นสูงที่สุดอยู่ที่อำเภอเชียงดาว 130 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในโซนภาคเหนือตอนบนพบว่า อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่าฝุ่นสูงที่สุดอยู่ที่ 246 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร