Green Report : ชาวบ้านกบินทร์บุรี คัดค้านออกใบอนุญาตโรงงานรีไซเคิลของเสียอันตราย

View icon 90
วันที่ 2 เม.ย. 2567 | 12.52 น.
7 สี ช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สี ช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต วันนี้ ตามข้อกังวลของชาวบ้านจังหวัดปราจีนบุรี ออกมาคัดค้านการอนุญาตโรงงานกำจัดกากและหลุมฝังกลบในพื้นที่ เพราะหวั่นว่ามลพิษจะกระทบชุมชน ติดตามกัน

กลุ่มฅนรักษ์สิ่งแวดล้อมกบินทร์บุรี เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม คัดค้านการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรีไซเคิลของเสียอันตราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นการขอใบอนุญาตโรงงานลำดับที่ 105 และ 106 ประกอบกิจการคัดแยก ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และของเสียจากโรงงานที่เป็นวัตถุอันตราย

ชาวบ้าน ยื่นข้อเรียกร้องระบุ บริษัทฯ มีใบอนุญาตลำดับที่ 105 และ 106 อยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขอใบอนุญาตใบใหม่เพิ่มเติม สถานที่ตั้งไม่เหมาะสม อยู่ติดกับพื้นที่ต้นน้ำ รวมถึงกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้าถึง และไม่มีการสื่อสารไปยังชุมชนให้ทราบ

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามขั้นตอนเอกสารแล้ว อุตสาหกรรมจังหวัดจะส่งเรื่องมา ก็จะมีการตรวจสอบว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แม้ตามกฎหมายได้ให้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีสิทธิให้ผู้ประกอบการชี้แจงเอกสารรายละเอียดได้เพียงครั้งเดียว แต่จะมีการพิจารณาอย่างเข้มงวด

รวมถึงหลังจากนี้ต้องแนบวิธี หรือเครื่องมือที่จะลดและกำจัดมลพิษในใบคำขออนุญาตด้วย

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

#7สีช่วยชาวบ้าน #GreenReport #โรงงานรีไซเคิลของเสียอันตราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง