ศาล รธน. ไม่รับคำร้อง ไผ่ ลิกค์ ถูกตรวจคุณสมบัติ รมต. ไม่ใช่ละเมิดสิทธิ

ศาล รธน. ไม่รับคำร้อง ไผ่ ลิกค์ ถูกตรวจคุณสมบัติ รมต. ไม่ใช่ละเมิดสิทธิ

View icon 90
วันที่ 3 เม.ย. 2567 | 12.34 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ศาล รธน. มีมีมติเอกฉันท์ ไม่รับคำร้อง ไผ่ ลิกค์ ถูกองค์กรตรวจสอบขวางนั่ง รมช.พาณิชย์ ชี้การทำหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ไม่ละเมิดสิทธิ

วันนี้ (3 เม.ย.67) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่คำวินิจฉัยคำร้องที่นายไผ่ ลิกค์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า การที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ทำให้นายไผ่ ลิกค์ ไม่สามารถรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรม จำกัดสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 25

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้อง และเอกสารประกอบคำร้อง ไม่ปรากฏว่านายไผ่ ลิกค์ ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรงจากการกระทำขององค์กรทั้ง 4 ที่ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมาย ถือเป็นอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่กำหนดไว้ พิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ดังนั้นนายไผ่ ลิกค์ ไม่อาจยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของนายไผ่ ลิกค์ ไว้พิจารณา

660ceba2d0bfd3.06359461.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง