ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ยุบพรรคก้าวไกล

View icon 52
วันที่ 3 เม.ย. 2567 | 13.53 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่คำวินิจฉัย เรื่องที่ กกต. ส่งมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณียุบพรรคก้าวไกล ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายเห็นว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อถือได้ จึงรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้พรรคดังกล่าวยื่นคำชี้แจงใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ขณะเดียวกันก็มีคำวินิจฉัยเป็นเสียงเอกฉันท์ ไม่รับคำร้องกรณีที่ นายไผ่ ลิกค์ ยื่นให้วินิจฉัยกรณี 4 หน่วยงาน คือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, กกต. และผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำให้ไม่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี เพราะทั้ง 4 หน่วยงานเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายเท่านั้น ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพแต่อย่างใด