ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดลานจอดรถระยะยาวโซน D จอดรถฟรี 12-16 เม.ย. 67

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดลานจอดรถระยะยาวโซน D จอดรถฟรี 12-16 เม.ย. 67

View icon 181
วันที่ 3 เม.ย. 2567 | 16.08 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (3 เม.ย. 67) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เปิดลานจอดรถระยะยาวโซน D ให้ผู้ใช้บริการสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ฟรีในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 16 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 67 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 16 เม.ย. 67 รวมทั้งสิ้น 5 วัน

และเพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่งระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน D และอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน D และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่างๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และ D หลังจากนั้นกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

ทั้งนี้ ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินขาออกภายในประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน

หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง