มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทานแก่เกษตรกรและผู้ประสบอุทกภัยอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

View icon 101
วันที่ 3 เม.ย. 2567 | 20.09 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 320,445 กิโลกรัม ที่ผลิตโดยกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรและผู้ประสบอุทกภัยอำเภอคำเขื่อนแก้ว 14 หมู่บ้าน 3 ตำบล โดยมี นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ ในปี 2556 จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทาน ปัจจุบัน มีชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์, บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ

ข่าวอื่นในหมวด