คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

View icon 44
วันที่ 4 เม.ย. 2567 | 14.17 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (4 เม.ย.67)  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ครูปฐมวัยปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๒๖ มษายน ๒๕๖๗ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๒๙๘๖๙๒๑๔-๒๐ ต่อ ๗๓๑๖ - ๘ หรือ www.nurse.tu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิซาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ และตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๒๗ มษายน ๒๕๖๗ สอบถามเพิ่มเต็มได้ที่ โทร.๐๒๙๘๖๙๒๑๔ -๒๐ ต่อ ๗๓๓๖ -๘ หรือ www.nurse.tu.ac.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง