รัฐบาลเอาจริง วางมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ

รัฐบาลเอาจริง วางมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ

View icon 78
วันที่ 9 เม.ย. 2567 | 14.13 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
เอาจริงแล้ว! ครม.วาง 9 มาตราการแก้ฝุ่น PM.2.5 อย่างจริงจัง กำชับทุกหน่วยงานทำงานอย่างบูรณาการ สั่งมท.-สตช. บังคับใช้กฏหมายเคร่งครัด เอาจริงมือเผาทุกกรณี พร้อมตัดสิทธิรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ หากพบพื้นที่เกษตร มีการเผา

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  แถลงข่าวภายหลังการประชุมครม. ( 9 เม.ย.67 )  ถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่น pm.2.5 ว่า ได้สั่งการในที่ประชุม ให้กำชับและยกระดับการแก้ไขฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตประจำปี 2567 โดยให้หน่วยงานต่างๆทำงานกันอย่างบูรณาการ ผ่าน 9 มาตรการ ได้แก่

1. ให้กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานทหารในพื้นที่ เพิ่มกำลังลาดตระเวนในพื้นที่รวมถึงการจับกุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กับผู้ที่ลักลอบการเผาป่า ทุกกรณี

2. ให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลกวดขันบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัด

3. ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรฯ จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังลาดตระเวนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเผา

4. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประกาศ WFH เมื่อจำเป็นเพื่อลดปัญหาการกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

5. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาตัดสิทธิ์การรับความช่วยเหลือชดเชยต่างๆ จากภาครัฐหากตรวจพบว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตรกรของตนเอง

6. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มความถี่การปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ไฟป่าควันฝุ่นละอองโดยเร่งด่วน รวมกับหน่วยงานความมั่นคงจัดหาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ให้พอในการช่วยเหลือกับไฟป่า

7. ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดรถเคลื่อนที่ลงเยี่ยมบ้าน เพื่อตรวจสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงทันท่วงทีและสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน แก่กลุ่มเสี่ยง

8. ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบกลางให้แก่จังหวัดให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์วิกฤตปี 2567 ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเร่งด่วน

9. กรณีหมอกควันข้ามแดนขอให้กระทรวงการต่างประเทศยกระดับการร่วมมือเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นประเทศเมียนมา และลาวให้ลดการเผาป่าอย่างทันที และทำ KPI ให้ชัดเจน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง